AnVa KSG AB

Postadress: Box 4085, 46104 Trollhättan

Besöksadress: Gunnar W Anderssons Passage, 46153 Trollhättan

Leveransadress: Åkerssjövägen 24, 46153 Trollhättan

Telefon: 0520-21 18 20

E-post: KSG@ksgab.se

Anders Olausson

VD

0520-21 18 30

anders.olausson@ksgab.se

Mats-Ola Johansson

Projektledning manifold och rör

0520-21 18 22

mats-ola.johansson@ksgab.se

Bo Persholm

Projektledning plåtstrukturer

0520-21 18 26

bo.persholm@ksgab.se

Maria Glennsäter

Ekonomi

0520-21 18 23

maria.glennsater@ksgab.se