Fakta

Omsättning 2017: 40 MSEK

Anställda: 25

Huvudkontor: Trollhättan

Produktionsyta: 5 500 kvm

Kunder: Världsledande företag inom kraftgenerering, olja&gas samt miljöreningsteknik.

Organisationsnummer: 556506-7724